Sukcesy projektów

Modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, Gmina Dobra
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
274 661.99
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
342 936.78
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA DOBRA


Wartość ogółem:
342 936.78

Wydatki kwalifikowalne:
323 131.78

Dofinansowanie:
274 661.99

w tym UE:
274 661.99

Wkład własny:
68 274.79

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, Gmina Dobra

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.6
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Opis w języku polskim:

 

Modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, Gmina Dobra

 

Przedmiotem projektu było wykonanie prac termomodernizacyjnych na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5,

W ramach prac wykonano:

  • docieplenie stropodachu
  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • wymiana stolarki okiennej na nową
  • wymiana stolarki drzwiowej na nową

Dzięki realizacji projektu wdrożone zostaną działania związane z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu oświatowego, który służy dzisiaj zarówno dzieciom jak i nauczycielom.

 

 

Description in English:

 


Thermal energy retrofitting of the Primary School building in Dobra at Poziomkowa 5 Street, Dobra Commune


The subject of the project was the performance of thermal energy retrofitting works on the building of the Public Primary School in Dobra at Poziomkowa 5 Street,


The works included:

  • insulation of the flat roof,
  • insulation of external walls,
  • replacement of the window joinery with a new one,
  • replacement of the door joinery with a new one

 

Activities related to the comprehensive thermal energy retrofitting of the educational facility, serving both children and teachers, were implemented thanks to the project.