Nazwa beneficjenta

GMINA GRYFINO/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


Wartość ogółem:
373 812.18

Wydatki kwalifikowalne:
373 812.18

Dofinansowanie:
355 121.57

w tym UE:
317 740.35

Wkład własny:
18 690.61

% dofinansowania:
95.00
Tytuł projektu

Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.6
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym