Nazwa beneficjenta

GMINA MIELNO


Wartość ogółem:
1 083 605.15

Wydatki kwalifikowalne:
1 046 615.61

Dofinansowanie:
523 307.79

w tym UE:
523 307.79

Wkład własny:
560 297.36

% dofinansowania:
50.00
Tytuł projektu

LEŚNA PĘTLA PRZYGÓD I TAJEMNIC W MIELNIE

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych