Nazwa beneficjenta

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE MONTESSORI SCHOOL BARLINEK JOLANTA MARIA RYBARCZYK


Wartość ogółem:
549 956.25

Wydatki kwalifikowalne:
549 956.25

Dofinansowanie:
467 137.25

w tym UE:
467 137.25

Wkład własny:
82 819.00

% dofinansowania:
84.94
Tytuł projektu

Kraina Montessori - przedszkole dla 18 dzieci z terenu gminy Barlinek

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.1
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej