Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CIROKO SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
174 823.00

Wydatki kwalifikowalne:
164 977.00

Dofinansowanie:
140 230.44

w tym UE:
140 230.44

Wkład własny:
34 592.56

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Kompleksowe wsparcie PB Ciroko w zakresie realizacji strategii rozwoju eksportu innowacyjnych mebli na rynek norweski

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw