Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH "PERFEKT SERVICE" SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
49 200.00

Wydatki kwalifikowalne:
40 000.00

Dofinansowanie:
34 000.00

w tym UE:
34 000.00

Wkład własny:
15 200.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Inwestycja w badania i rozwój : Analiza i opracowanie nowej technologii produkcyjnej kołnierzy i innych elementów metalowych

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R