Nazwa beneficjenta

GMINA DZIWNÓW


Wartość ogółem:
131 953.00

Wydatki kwalifikowalne:
126 505.50

Dofinansowanie:
107 529.67

w tym UE:
107 529.67

Wkład własny:
24 423.33

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.8
Podnoszenie jakości ładu przestrzennego