Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KANDELA PAWEŁ STACHOWSKI


Wartość ogółem:
165 280.00

Wydatki kwalifikowalne:
156 126.00

Dofinansowanie:
132 707.09

w tym UE:
132 707.09

Wkład własny:
32 572.91

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

INTERNACJONALIZACJA FIRMY KANDELA POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw