Nazwa beneficjenta

BEAUTY PLANET ANGELIKA ŻUROMSKA


Wartość ogółem:
179 119.20

Wydatki kwalifikowalne:
162 314.25

Dofinansowanie:
137 967.10

w tym UE:
137 967.10

Wkład własny:
41 152.10

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

INTERNACJONALIZACJA FIRMY BEAUTY PLANET POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw