Nazwa beneficjenta

„SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA


Wartość ogółem:
4 776 502.01

Wydatki kwalifikowalne:
3 055 668.30

Dofinansowanie:
2 274 495.49

w tym UE:
2 274 495.49

Wkład własny:
2 502 006.52

% dofinansowania:
74.44
Tytuł projektu

Instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca o mocy maksymalnej 0,95 MWp w miejscowości Stare Czarnowo

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł