Nazwa beneficjenta

SBR SPORTS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
120 150.00

Wydatki kwalifikowalne:
116 190.00

Dofinansowanie:
98 761.50

w tym UE:
98 761.50

Wkład własny:
21 388.50

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Ekspansja firmy SBR Sports na rynki Bliskiego Wschodu.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw