Nazwa beneficjenta

EHRLE SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
253 770.00

Wydatki kwalifikowalne:
249 400.00

Dofinansowanie:
150 000.00

w tym UE:
150 000.00

Wkład własny:
103 770.00

% dofinansowania:
60.14
Tytuł projektu

Ekspansja firmy EHRLE Sp. z o.o. na nowy rynek zagraniczny

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw