Sukcesy projektów

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
834 014.78
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
1 207 563.35
pln

Nazwa beneficjenta

KOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
1 207 563.35

Wydatki kwalifikowalne:
981 193.87

Dofinansowanie:
834 014.78

w tym UE:
834 014.78

Wkład własny:
373 548.57

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)

 

Projekt stanowi budowę nowego systemu wypożyczalni rowerów, uzupełniającego i komplementarnego do systemu transportu publicznego w Szczecinku. Realizacja projektu obejmowała:

  • dostawę 22 stacji rowerowych, zasilanych panelami fotowoltaicznymi;
  • dostawę 150 rowerów, w tym 5 tandemów (do użytku osób z niepełnosprawnościami),
  • uruchomienie Biura Obsługi z systemem informacji elektronicznej

 

Description in English:

Delivery of a comprehensive bike rental system - Szczecinek Urban Bike Rental System (SWRM)

The result of the project was the construction of a new bike rental system, supplementary and complementary to the public transport system in Szczecinek. The project implementation included:

  • delivery of 22 bicycle stations powered by photovoltaic panels;
  • delivery of 150 bikes, including 5 tandems (for use of persons with disabilities),
  • launching a Service Office with an electronic information system.