Nazwa beneficjenta

GMINA CZŁOPA


Wartość ogółem:
375 312.50

Wydatki kwalifikowalne:
375 312.50

Dofinansowanie:
337 777.50

w tym UE:
319 015.62

Wkład własny:
37 535.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie"

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych