Nazwa beneficjenta

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC


Wartość ogółem:
853 499.99

Wydatki kwalifikowalne:
853 499.99

Dofinansowanie:
768 149.99

w tym UE:
725 474.99

Wkład własny:
85 350.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych