Nazwa beneficjenta

INTACTO GRZEGORZ ANYSZKO


Wartość ogółem:
336 875.00

Wydatki kwalifikowalne:
336 875.00

Dofinansowanie:
303 187.50

w tym UE:
286 343.75

Wkład własny:
33 687.50

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

Certyfikowane kompetencje komputerowe

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.10
8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych