Nazwa beneficjenta

AX TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Wartość ogółem:
191 900.00

Wydatki kwalifikowalne:
191 210.00

Dofinansowanie:
139 487.70

w tym UE:
139 487.70

Wkład własny:
52 412.30

% dofinansowania:
72.95
Tytuł projektu

Budowanie potencjału eksportowego dla nowych produktów w przedsiębiorstwie AX Technology Sp. z o.o. Sp. K.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw