Nazwa beneficjenta

WYROBY GRANITOWE WOŁCZYK SPÓŁKA JAWNA


Wartość ogółem:
246 639.60

Wydatki kwalifikowalne:
200 520.00

Dofinansowanie:
170 442.00

w tym UE:
170 442.00

Wkład własny:
76 197.60

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa wolnostojącej naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na potrzeby firmy Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł