Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
5 694 999.99
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
6 800 000.00
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
6 800 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
6 700 000.00

Dofinansowanie:
5 694 999.99

w tym UE:
5 694 999.99

Wkład własny:
1 105 000.01

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój

 

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gryfińskim, na terenie gmin Gryfino, Banie, Trzcińsko Zdrój. Trasa rozpoczyna się na granicy polsko-niemieckiej na DW 120 i przebiega przez Gryfino – Wirówek – Chwarstnicę – Borzym – Mały Borzym – Lubanowo – Tywicę – Banie – Swobnicę – Strzeszów – Trzcińsko-Zdrój. W ramach trasy wybudowano trzy odcinki ścieżki rowerowej o długości 10,92 km i oznakowano pozostałe istniejące części szlaku rowerowego. Łączna długość trasy – 48,06 km.

 

Description in English:

Construction of a cycle routes network in West Pomerania - the Green Borderland Route (Trasa Zielonego Pogranicza), section Gryfino - Trzcińsko Zdrój

 

The project is located in the West Pomeranian Voivodeship, County Gryfino, in the municipalities Gryfino, Banie and Trzcińsko-Zdrój.


The route starts at the Polish-German border on the route number DW 120 and passes through Gryfino - Wirówek - Chwarstnica - Borzym - Mały Borzym - Lubanowo - Tywica - Banie - Swobnica - Strzeszów - Trzcińsko-Zdrój.


The project consists of two parts: building three segments of the bicycle path (10.92 km) and marking the rest of the existing cycling route. The total length of the route is 48.06 km.