Nazwa beneficjenta

GMINA TRZEBIATÓW


Wartość ogółem:
3 200 545.54

Wydatki kwalifikowalne:
2 448 929.19

Dofinansowanie:
2 081 589.77

w tym UE:
2 081 589.77

Wkład własny:
1 118 955.77

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu