Nazwa beneficjenta

GMINA GOLENIÓW


Wartość ogółem:
4 089 508.01

Wydatki kwalifikowalne:
4 089 508.01

Dofinansowanie:
3 476 081.80

w tym UE:
3 476 081.80

Wkład własny:
613 426.21

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy"

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu