Sukcesy projektów

Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 748 730.08
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 802 413.81
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA DZIWNÓW


Wartość ogółem:
3 802 413.81

Wydatki kwalifikowalne:
3 802 413.81

Dofinansowanie:
1 748 730.08

w tym UE:
1 748 730.08

Wkład własny:
2 053 683.73

% dofinansowania:
45.99
Tytuł projektu

Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie

 

Przedmiotem projektu była budowa infrastruktury turystyki aktywnej, będącej atrakcyjną częścią międzynarodowego produktu turystycznego-trasy rowerowej "Bike the Baltic". Projekt polegał na budowie zachodniego odcinka promenady w Dziwnowie wraz z przejściami przy ul.Przymorze oraz ul.Osiedle Rybackie. 

 

Description in English:

Construction of the Western Promenade in Dziwnów

 

The subject of the project was the construction of infrastructure for active tourism, which is an attractive part of the international tourist product - the "Bike the Baltic" cycling route. The project involved the construction of the western section of the promenade in Dziwnów along with the crossings at Przymorze Street and Osiedle Rybackie Street.