Nazwa beneficjenta

GMINA TRZEBIATÓW


Wartość ogółem:
2 113 438.21

Wydatki kwalifikowalne:
2 096 438.21

Dofinansowanie:
1 046 059.69

w tym UE:
1 046 059.69

Wkład własny:
1 067 378.52

% dofinansowania:
49.90
Tytuł projektu

Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i placem przy pomniku w Mrzeżynie

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych