Nazwa beneficjenta

"SUMARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
269 437.66

Wydatki kwalifikowalne:
218 000.00

Dofinansowanie:
172 220.00

w tym UE:
172 220.00

Wkład własny:
97 217.66

% dofinansowania:
79.00
Tytuł projektu

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez "SUMARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł