Nazwa beneficjenta

INTERGAS SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
269 173.20

Wydatki kwalifikowalne:
206 536.08

Dofinansowanie:
175 555.66

w tym UE:
175 555.66

Wkład własny:
93 617.54

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie INTERGAS Sp. z o.o."

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł