Nazwa beneficjenta

ZBIGNIEW ZUBALA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE "EKODARPOL"


Wartość ogółem:
3 408 867.51

Wydatki kwalifikowalne:
2 375 214.01

Dofinansowanie:
1 900 171.18

w tym UE:
1 900 171.18

Wkład własny:
1 508 696.33

% dofinansowania:
80.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł