Nazwa beneficjenta

HOLSTAR SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
240 477.30

Wydatki kwalifikowalne:
195 510.00

Dofinansowanie:
127 081.50

w tym UE:
127 081.50

Wkład własny:
113 395.80

% dofinansowania:
65.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Holstar Sp. z o.o. w Pęzinie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł