Nazwa beneficjenta

GMINA BORNE SULINOWO


Wartość ogółem:
109 144.05

Wydatki kwalifikowalne:
96 229.05

Dofinansowanie:
81 794.69

w tym UE:
81 794.69

Wkład własny:
27 349.36

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł