Nazwa beneficjenta

AGRO SERVICE MAGDALENA ENGELER


Wartość ogółem:
182 809.67

Wydatki kwalifikowalne:
148 625.75

Dofinansowanie:
126 331.88

w tym UE:
126 331.88

Wkład własny:
56 477.79

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy Agro Service

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł