Nazwa beneficjenta

BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SANATORIUM UZDROWISKOWE SPÓŁKA CYWILNA E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO


Wartość ogółem:
244 770.00

Wydatki kwalifikowalne:
185 915.00

Dofinansowanie:
130 140.50

w tym UE:
130 140.50

Wkład własny:
114 629.50

% dofinansowania:
70.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku basenowym

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł