Nazwa beneficjenta

SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE ZŁOTY WIEK


Wartość ogółem:
276 637.00

Wydatki kwalifikowalne:
205 907.00

Dofinansowanie:
175 020.94

w tym UE:
175 020.94

Wkład własny:
101 616.06

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej Nadodrzańskiego Domu Seniora

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł