Nazwa beneficjenta

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ROKJO ROBERT OLSZEWSKI


Wartość ogółem:
168 954.05

Wydatki kwalifikowalne:
131 300.02

Dofinansowanie:
111 605.01

w tym UE:
111 605.01

Wkład własny:
57 349.04

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Firmy Handlowo-Usługowej ROKJO Robert Olszewski w Szczecinie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł