Nazwa beneficjenta

PIOTR ŻABIŃSKI


Wartość ogółem:
199 247.70

Wydatki kwalifikowalne:
161 990.00

Dofinansowanie:
137 691.50

w tym UE:
137 691.50

Wkład własny:
61 556.20

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej do 40 kW w Smolęcinie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł