Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY BEŃKO ROMAN


Wartość ogółem:
231 315.00

Wydatki kwalifikowalne:
178 410.97

Dofinansowanie:
151 649.32

w tym UE:
151 649.32

Wkład własny:
79 665.68

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ dla Zakładu Produkcyjno-Handlowego Beńko Roman W WIERZCHOWIE

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł