Nazwa beneficjenta

GMK ŁOBEZ SPÓŁKA AKCYJNA


Wartość ogółem:
208 608.00

Wydatki kwalifikowalne:
158 510.62

Dofinansowanie:
134 734.02

w tym UE:
134 734.02

Wkład własny:
73 873.98

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb firmy GMK ŁOBEZ S.A.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł