Nazwa beneficjenta

AGRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
11 070 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
9 000 000.00

Dofinansowanie:
4 000 000.00

w tym UE:
4 000 000.00

Wkład własny:
7 070 000.00

% dofinansowania:
44.44
Tytuł projektu

Budowa hali produkcyjnej i zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji nowatorskich systemów filtracji oraz urządzeń transportowych o dużej wydajności, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy AgrAlex Sp. z o.o. z Redła.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji