Nazwa beneficjenta

BK-WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
4 453 830.00

Wydatki kwalifikowalne:
2 794 866.66

Dofinansowanie:
2 236 943.31

w tym UE:
2 236 943.31

Wkład własny:
2 216 886.69

% dofinansowania:
80.04
Tytuł projektu

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 900 kW w Turowie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł