Nazwa beneficjenta

AGRIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
9 717 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
6 183 019.50

Dofinansowanie:
4 946 415.58

w tym UE:
4 946 415.58

Wkład własny:
4 770 584.42

% dofinansowania:
80.00
Tytuł projektu

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW w Wałczu

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł