Nazwa beneficjenta

GMINA STARE CZARNOWO


Wartość ogółem:
5 446 659.71

Wydatki kwalifikowalne:
5 446 659.71

Dofinansowanie:
4 629 660.74

w tym UE:
4 629 660.74

Wkład własny:
816 998.97

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.2
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe