Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ELWIKO STANISŁAW DROPIK


Wartość ogółem:
30 750.00

Wydatki kwalifikowalne:
25 000.00

Dofinansowanie:
21 250.00

w tym UE:
21 250.00

Wkład własny:
9 500.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Badania modelowe z zastosowaniem modeli MES (Metoda Elementów Skończonych) modelu projektowanej konstrukcji nośnej dźwigu

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R