Pierwsze projekty testowania prototypów w warunkach rzeczywistych w Komponencie II  otrzymały wsparcie

Od 29 grudnia 2020 r. w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, po raz kolejny zachodniopomorskie uczelnie mogły ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na rozwój rozwiązań wspomagających region w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w tym na ich testowanie i weryfikację w warunkach rzeczywistych.

Nabór w Komponencie II został podzielony na dwa  etapy:

I ETAP – TZW. PRESELEKCJA skierowany  do Grantobiorców, którzy zrealizowali grant w Komponencie I, a projekty pozytywnie ocenione w tym etapie mogły ubiegać się o grant.

 

W zakończonym etapie preselekcji pozytywną ocenę  otrzymało 9 projektów

II ETAP – NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU – skierowany był tylko do tych Wnioskodawców, których projekty zostały pozytywnie ocenione na etapie preselekcji.

Nabór w ramach etapu II  trwa od 1 marca do 31 maja 2021 r, prowadzony jest w sposób ciągły, a ocena odbywa się w rundach co dwa tygodnie.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach pierwszej  rundy naboru  dofinansowanie - uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 472/21  z dnia 15 kwietnia 2021 r. -  otrzymały dwie zachodniopomorskie uczelnie na realizację pięciu grantów:

 

Uniwersytet Szczeciński

projekt pn.  ,,Bezpieczny transporter materiału zakaźnego”

KWOTA GRANTU: 388 683,75 zł.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

projekt pn. „Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19”

KWOTA GRANTU: 379 500,00 zł.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

projekt pn. „System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2”

KWOTA GRANTU: 358 600,00  zł.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

projekt pn.  ,,Długopis o trwałych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych”

KWOTA GRANTU: 230 780, 00 zł.

 

Uniwersytet Szczeciński  

projekt pn. „Mobilna Stacja Sterylizacji”

KWOTA GRANTU: 384 061,01 zł.