Ostatnie granty w Komponencie I  otrzymały wsparcie. Od 29 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, zachodniopomorskie uczelnie mogły ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19. 

Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły w rundach co dwa tygodnie.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach piątej  rundy naboru  dofinansowanie - uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1230/20  z dnia 9 września 2020 r. -  otrzymały dwie zachodniopomorskie uczelnie na realizację trzech grantów:

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

projekt pn.  ,,System oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19”

KWOTA GRANTU: 147  750,00 zł.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  – Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej

projekt pn. „Naturalne preparaty do dezynfekcji dłoni i powierzchni stykowych na bazie rodzimych surowców roślinnych o obniżonej zawartości etanolu”

KWOTA GRANTU: 115 445,00  zł.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  – Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

projekt pn. „Redukcja zagrożeń epidemiologicznych w walce z rozprzestrzenianiem COVID – 19 przy użyciu aplikacji mobilnej zarządzającej ruchem osób korzystających z wewnątrzszpitalnych ciągów komunikacyjnych”

KWOTA GRANTU: 110 100,00  zł.