.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wsparł kolejne projekty związane z testowaniem prototypów


Od 29 grudnia 2020 r. w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab", po raz kolejny zachodniopomorskie uczelnie mogą ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na rozwój rozwiązań wspomagających region w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w tym na ich testowanie i weryfikację w warunkach rzeczywistych.


Nabór w Komponent II został podzielony na dwa  etapy:


I ETAP – TZW. PRESELEKCJA skierowany  do Grantobiorców, którzy zrealizowali grant w Komponencie I, a projekty pozytywnie ocenione w tym etapie mogą ubiegać się o grant.
W zakończonym etapie preselekcji pozytywną ocenę  otrzymało 9 projektów

II ETAP – NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU – skierowany  tylko do tych Wnioskodawców, których projekty zostały pozytywnie ocenione na etapie preselekcji.
Nabór w ramach etapu II  trwa od 1 marca do 31 maja 2021 r, prowadzony jest w sposób ciągły, a ocena odbywa się w rundach co dwa tygodnie.

 

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach drugiej rundy naboru, uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr  573/21  z dnia 4 maja  2021 r., dofinansowanie otrzymał Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na realizację 3 projektów:

  •  ,,Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi"

KWOTA GRANTU: 348 810,00 zł.

  •  „Testowanie w warunkach rzeczywistych innowacyjnych maseczek ochronnych (NanoBioCell) z bionanocelulozy"

KWOTA GRANTU: 392 700,00 zł.

  • „Opracowanie powłok i granulatów tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym i antybakteryjnym"

 KWOTA GRANTU: 397 188,00  zł.