Kolejne nowatorskie pomysły naukowców Pomorza Zachodniego  otrzymały wsparcie

Od 29 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. , w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, zachodniopomorskie uczelnie mogły ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19. 

Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły w rundach co dwa tygodnie.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach trzeciej  rundy naboru  dofinansowanie - uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1004/20  z dnia 21 lipca 2020 r. -  otrzymały dwie zachodniopomorskie uczelnie na realizację dziesięciu  grantów:

 1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  projekt pn,,Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi”

  KWOTA GRANTU: 148 324,00 zł.

 2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  projekt pn. ,,Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazda 12V / VentiAidEvo”

  KWOTA GRANTU: 148 280, 00 zł.

 3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  projekt pn. ,,Biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie bionanocelulozy do zastosowania w maseczkach ochronnych”

  KWOTA GRANTU: 124 782,00 zł.

 4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Centrum Bioimmoblizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

  projekt pn. ,,Opracowanie powłok i granulatów tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu  antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń”

  KWOTA GRANTU: 136 123,83 zł.

 5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  projekt pn. ,,Opracowanie podstaw technologii krajowej produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w procesie izolacji kwasów nukleinowych w genetycznych testach na obecność SARS-COV2 (złoty standard)”

  KWOTA GRANTU: 148 000,00 zł.

 6. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  projekt pn. ,,Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19”

  KWOTA GRANTU: 149 930,00  zł.

 7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  projekt pn. ,,Nowa generacja dokładnych, ultraszybkich drukarek 3D przeznaczonych do walki ze skutkami COVID-19”

  KWOTA GRANTU: 149 050,00  zł.

 8. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Informatyki

  projekt pn. ,,Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych - APO_2020”

  KWOTA GRANTU: 149 875,45  zł.

 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  projekt pn. ,,System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2”

  KWOTA GRANTU: 137 775,00  zł.

 10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  – Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

  projekt pn. ,,Rola rozwiązań architektonicznych i epidemiologicznych w projektowaniu i adaptacji przestrzeni medycznych w walce z rozprzestrzenianiem COVID – 19”

  KWOTA GRANTU: 147 400,00  zł.