Wersja obowiązująca od 15.04.2020 do 12.07.2022

Udostępniamy Podręcznik Beneficjenta SL2014, w ramach którego dodano załącznik nr 5 Oświadczenie o weryfikacji rachunków bankowych.