Wersja obowiązująca od 15.01.2020 do 14.04.2020

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik Beneficjenta SL2014