Wersja obowiązująca od 25.01.2019 do 14.01.2020

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik Beneficjenta SL2014