Wersja obowiązująca od 06.12.2018 do 24.01.2019

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik Beneficjenta SL2014