Wersja obowiązująca od 17.08.2018 do 05.12.2018

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik Beneficjenta SL2014