Wersja obowiązująca od 27.09.2016 do 19.12.2016

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik beneficjenta SL2014 

Załączniki

application/pdf
Podręcznik beneficjenta SL2014

Aplikacja główna - Centralny system teleinformatyczny (CST)
Wersja obowiązująca od 29.06.2016

6.66 MB
application/pdf
Załącznik 1 do Podręcznika beneficjenta SL 2014

Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowalnych w ramach RPO WZ 2014-2020

Wersja obowiązująca od 27.09.2016

339.44 KB